Minőségirányítás

MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZAT

 

A Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltár (továbbiakban: SZE EKL) valamennyi munkatársa az alábbi nyilatkozatban foglaltak alapján kötelezi el magát a partnerközpontú, minőségi munka iránt. Szervezeti egységünk, mint felsőoktatási szakkönyvtár az oktatás és kutatás iránt érdeklődők igényeit szem előtt tartva részt vesz az Egyetem tudásmegosztó, tudásközvetítő tevékenységében. A SZE EKL szakreferensi hálózatával támogatja az Egyetemen folyó oktatói, kutatói munkát és művészeti tevékenységet. A szakreferensek az intézmény, valamint egyéni szinten az oktatók és kutatók tudományos teljesítményének méréséhez nyújtanak segítséget az Egyetemhez köthető publikációk nemzeti bibliográfiai adatbázisban való rögzítésével. A SZE EKL, mint nyilvános és nyitott szolgáltató hely, lehetőséget biztosít bárki számára a tudás megszerzéséhez. A SZE EKL - magas szintű szakmai és egyéb kompetenciákkal rendelkező - munkatársai a társadalmi megbecsülés reményében a szakma iránti elhivatottságukkal, folyamatos továbbképzésükkel egy partnerközpontú könyvtár működését szolgálják. A SZE EKL a folyamatosan felmért igényekhez alkalmazkodó, minőségi dokumentumállománnyal és szolgáltatásokkal közelít elsőrendű célja, hosszú távú, eredményes működésünk egyik legfontosabb feltétele, a használói elégedettség felé. Lehetőségünkhöz mérten folyamatos innovációra törekszünk, figyelembe véve a humánerőforrás, az infrastruktúra és az intézmény adottságait.

 

A minőségirányítással kapcsolatos dokumentumok a "Dokumentumtár" menüponton belül érhetők el.

SZE EKL munkatársai