SZE AKMK Könyvtára

Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar Könyvtára (AKMKK)


Az Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar könyvtára munkáját az igazgató szervezi, irányítja.

 

- az olvasók, a könyvtárhasználók használók igényeinek minőségi kiszolgálása,

   szaktájékoztatás;

- helyben olvasás, kölcsönzés;

- a könyvtárhasználók személyes adatainak nyilvántartása a jogszabályok betartásával;

- az állomány rendjének biztosítása;

- javaslatot tesz szakirodalom beszerzésére;

- szóbeli és írásbeli tájékoztatás nyújtása;

- folyamatosan gondozza a könyvtár állományát, előkészíti a jogszabályban előirt

   állományellenőrzést (leltározást);

- elvégzi a selejtezést

- panaszkezelés.

 

NYITVATARTÁS:

Hétfő

900 - 1500 óráig

Kedd - péntek

800 - 1600 óráig

 

ELÉRHETŐSÉG:

Cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Vár 2.
Telefonszám: 96/566-659
Könyvtáros: Beckné Csehi Mónika
E-mail: beckne.csehi.monika@sze.hu

Használati szabályzat: (pdf formátumban)

MÉK.jpg