Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Könyvtára

296181608_6122539021107021_3670530313673762766_n (1).jpg

KÖSZÖNTŐ

A Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Kar Jogi Szakkönyvtára a karon folyó képzést és kutatómunkát szolgálja, valamint tevékenyen részt vesz az információs kultúra elsajátíttatásában. 2003. november 26-án a jogászképzés új épületében került sor a megújult könyvtár megnyitására.  

Az egyetem jogi szakkönyvtárában a joghallgatók tanulmányaikhoz széleskörű segítséget kapnak. Mintegy 15 000 könyv és közel 60 magyar szakfolyóirat segítségével tudnak felkészülni ismereteik bővítéséhez és emellett számos számítógép áll a hallgatók rendelkezésére, amik segítségével nemcsak magyar hanem külföldi jogi adatbázisokat is tudnak használni.

Nyilvános egyetemi szakkönyvtárként gyűjti, rendszerezi, rendelkezésre bocsátja és közvetíti a hazai és nemzetközi szakirodalom hagyományos és elektronikus hordozón megjelenő dokumentumait, együttműködik más könyvtárakkal a könyvtári információ-ellátás rendszer működtetésében.

RÖVID TÖRTÉNET

A Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Kar Jogi Szakkönyvtárának története a hajdani Győri Kir. Jogakadémia históriájához is hozzátartozik. A győri jogakadémia kényszerű megszüntetésekor 1892-ben a könyvtár 8651 kötetből és füzetből állt. A könyvtári állományt a vallás-és közoktatási miniszter rendeletével a Pozsonyi Kir. Jogakadémiának juttatta, így az újkori jogászképzés könyvtárát teljesen új alapokról kellett megindítani. A győri jogászképzés újraindulásakor 1995-től újra megindult a győri jogi szakkönyvtár működése, majd 2003. november 26-án a jogászképzés új épületében sor került a megújult könyvtár megnyitására.  Az egyetem jogi szakkönyvtárában széleskörű segítséget kapnak a joghallgatók tanulmányaikhoz. Mintegy 15 000 könyv és közel 60 magyar szakfolyóirat segítségével tudnak felkészülni ismereteik bővítéséhez és emellett számos számítógép áll a hallgatók rendelkezésére, amiknek segítségével jogi adatbázisokat tudnak használni nemcsak magyar hanem külföldi adatbázisok is.

A könyvtár állományának kilecven százaléka a szabadpolcos olvasóteremben, tíz százaléka a könyvtár 1945 előtti kiadású könyvei, közlönyei és folyóiratai zárt szekrényekben kaptak elhelyezést. A könyvtár szolgáltatásai a helyben olvasás és tanulás valamint az állományfeltáró eszközök használatának biztosítása: Kölcsönzés a kar oktatói és hallgatói számára valamint gyakorló jogászok számára lehetséges bizonyos speciális engedményekkel. A könyvtár feladata még az információs adatbázisok használatának, a könyvtárközi kölcsönzésnek biztosítása, a szakirodalmi tájékoztatás.

Az olvasóterem szabadpolcos rendje tematikus és következő egységekből áll: kézikönyvek, jogszabálygyűjtemények, a jogtudomány és a hozzá szorosan kapcsolódó társadalomtudományok. Az olvasóteremben lévő szabadpolcos könyvekről az olvasótermi betűrendes katalógus és számítógépes katalógus egyaránt rendelkezésre áll. Az olvasótermi férőhelyek száma: 55. Nyilvános állami egyetemi szakkönyvtárként gyűjti, rendszerezi és rendelékezésre bocsátja és közvetíti a hazai és nemzetközi szakirodalom hagyományos és elektronikus hordozón megjelenő dokumentumait, együttműködik más könyvtárakkal a könyvtári információ-ellátás rendszerszerű működtetésében.

Az állam- és jogtudományi karon folyó képzést és kutatómunkát szolgálja és tevékenyen részt vesz az információs kultúra elsajátíttatásában.

ELÉRHETŐSÉG

Cím: 9026 Győr, Áldozat u. 12.
Telefonszám: 96/613-559
Könyvtáros: Biczó Zalán
E-mail: biczo@sze.hu

NYITVATARTÁS

A nyitvatartás IDE kattintva megtekinthető.

BEMUTATKOZÓ VIDEÓ