Társadalomtudomány, jogtudomány témakörben

Kérdezzen

Válaszol:

Tóth Zsófia könyvtáros

Tel.: toth.zsofia@sze.hu

Társadalomtudomány

Szakjelzet

Filozófia

100

Pszichológia

150

Etika

170

Vallás

200

Társadalomtudomány általában

300

Szociológia

301

Demográfia

312

Statisztika

310

Politika

320

Parlament, Kormányzás

328

Munkaügy

331

Közigazgatás, közrendészet

350

Fogyasztóvédelem

366

Biztosításügy, Nyugellátás

368

Nevelés elmélete

370

Didaktika, Oktatási módszerek

371

Társadalmi érintkezés, Illem

395

Világtörténet

930

Magyarország története

943.9

Jogtudomány

Szakjelzet

Jogtörténet

340 - T

Nemzetközi jog

341

Államjog, alkotmányjog

342

Emberi jogok

342.7

Büntetőjog

343

Polgári jog

347

Speciális jogágak

349