Változásjegyzék az 5.17.3-as verzióhoz

#828 - A könyvfejezetnél vagy konferenciacikknél a rendszer csak akkor jelezzenbefoglaló mű duplumot , ha a befoglaló mű szerkesztésének joga a felhasználóé. 

#720 - Befoglaló műre keresésnél évre szűkítési lehetőség
Könyvfejezet vagy konferenciacikk beírásakor és szerkesztésekor a befoglaló művekkeresésére használható információk a következők: a keresett befoglaló mű címe, megjelenéséve, közlemény azonosító, a mű szerzője.
#757 - csv letöltés karakter készlet javítás
A javítás után a táblázat fejléce és az adatok karakter készlete egységesen a magyar karakterkészletet használják.
#760 - Összehasonlítás idéző közleményekben
Ez a funkció az idéző közleményeken is hasonlóan működik, mint a saját közleményeken.
#763 - Adminisztrátor számára a jelszó emlékeztető nem küldhető ki
Az MTMT szoftver biztonsága fokozása érdekében - ideiglenes intézkedésként - azadminisztrátoroknak a rendszer nem küld jelszó emlékeztetőt. A központi és az intézményi 4-es adminisztrátorok jelszavukat sms-ben, telefonon vagy személyesen kapják meg azzal afelkéréssel, hogy első belépésükkor változtassák azt meg.
Ha az 1,2,3,4,5,6-os adminisztrátorok kérnek jelszó emlékeztetőt, akkor a felhasználónaka visszajelzés szövege: "A jelszóra vonatkozó információkért forduljon felettesadminisztrátorához."
#783 - Idéző közleményekben a "nem kitöltendő kötetszám" nem működik
Decsy Pál (CSKI admin) észrevétele szerint bár az adott folyóiratnál be volt jelölve, hogy nincskötetszám, azt tapasztalható, hogy idézet beírásnál még mindig követel kötetszámot a program.A javítás után az idézőknél is működik a "nem kitöltendő kötetszám"
#791 - Lista laphossza ne álljon mindig vissza alapértelmezére (10 tétel/lap)
Bejelentés: "Egyik szerzőnk teljes listájában dolgoztam egész nap. Vissza gomb után mindigügyelni kell rá, hogy ne csak az első tízet, hanem a teljes listát kérjem. Javasolnám, hogy ha énnem tíz találatot kérek oldalanként, hanem mondjuk 50-t, vagy az összeset, akkor azt ne kelljenmindig újra beállítani."
A javítás után ha a keresés nem változik, az adott találati halmazon belül a lista hosszváltozatlan marad, amikor a "vissza" utasítást kiadjuk.
#803 - A fejezet jóváhagyásnál és a Duplum összevonó lapon - hibásan - a töröltközlemény is megjelenik
A befoglaló mű duplumainak törlése után a jóváhagyásnál a program duplum, vagy hiányzóadat hibát jelzett. Ekkor a befoglaló művet megvizsgálva az egy törölt közleménnyel volt duplumpárban.A javítás során szigorúbb ellenőrzések kerültek a rendszerbe, hogy törölt rekordhoz nekapcsolódhassanak duplumok, illetve központilag törlésre kerültek a most bent levő hibásduplum jelölések.
#823 - Idéző import adatgazda hiba - admin által végzett importnál szerző jelenik megadatgazdaként
Amennyiben az admin nem választott adatgazdát az importálás előtt, a szerző jelent megadatgazdaként. Ennek elkerülésére a lehetőségek közé bekerült egy [közlemény adatgazda]opció.
#828 - A könyvfejezetnél vagy konferenciacikknél a rendszer csak akkor jelezzenbefoglaló mű duplumot , ha a befoglaló mű szerkesztésének joga a felhasználóé
A befoglaló művek duplumainak jóváhagyatása jelentős munkát okoz a szerzőknek is és azadminoknak is. A befoglaló művekben lévő duplumokat szervezett akcióval fogjuk megoldani,ezért a fejezet vagy konferencia cikk esetében a befoglaló mű duplum voltát ezentúl csakakkor jelezzük a felhasználónak és állítjuk jóváhagyási akadálynak, ha a befoglaló művek afelhasználó jogosultságával megoldhatók (törölhetők). Idegen hatáskörbe tartozó jóváhagyott,jelölt duplum a javítás után nem akadályozza a fejezet jóváhagyását.
#830 - A duplumkezelés szövegeinek módosítása

Közleményeknél:
- Sorszám melletti „Duplum?" felirat helyett műveleti gomb „Duplum vizsgálat" felirattal.
- A végrehajtott duplum keresést követően a Duplum! felirat kövér szedéssel kiemelve.
- A központi adminisztrátoroknak a befoglaló művek dupluma vagy a hiányos adatú mentésesetén „Mentés ezekkel az adatokkal" gomb.

Hivatkozások:
- Sorszám melletti „Duplum?" felirat helyett művelet gomb: „Duplum vizsgálat" felirattal.
- Az idézők duplum keresésének negatív eredménye „Nem duplum" felirattal jelenik meg.

#833 - "Kiegészít" importtal - szerző hiba.
Fórum bejelentés: "Wos-ból való idézőimport után a Scopus-ból is importáltam ugyanazt azidézőt, és meglepetésemre kiegészítette a szerzők listáját is!!! (A két adatbázisban némilegeltérő a nevek írása, mert a Scopusban szóközt tesz két keresztnév esetén a kezdőbetűk közé)"Megoldás: az import során a "Kiegészít" funkciót az azonosítók üres mezőire korlátozzuk. Atöbbi mezőt, így a szerzők mezőit sem egészíti ki a program.
#834 - Gyors duplumkezelésben a befoglaló művek összevonása a fejezetekáthelyezésével
Eddig bármelyik duplum befoglaló mű összevonásra a program az jelezte, hogy nincs jogomtörölni a befoglaló művet, nem jelezte a fejezetek számát sem.
A javítás után a fejezeteket tartalmazó befoglaló mű esetén megjelenik a fejezetek száma és azátvitel lehetőségét jelző szöveg (nem kikapcsolható!). A fejezetek átvitele után a befoglaló műtörlésre kerül. Két befoglaló mű összevonásának kezelésére ez az ajánlott módszer.
#839 - Új Könyv és Konferenciakiadvány összevonási lehetőség az adminisztrátorok 6. Szerkesztés menüjében

Kettőnél több befoglaló mű összevonására ezt a módszert érdemes használni, a fejezetekvagy konferenciacikkek egy maradó befoglaló műhöz gyűjtésével. Az új funkció a "6.Szerkesztés" menüpontban található a műveletek között, neve "befoglaló mű összevonás". Ebben ki lehet jelölni egy megmaradó és több összevonandó (befoglaló) könyvet vagykonferencikiadványt.

Első lépés: A 6. szerkesztés menüpont listáján ki lehet jelölni egy halmazt, amit a jobb felsősarokban levő gombbal (Kijelölt publikációk mutatása) válogatott listán lehet együtt látni. Először kiválasztjuk az összevonás után törlendő könyveket/konferenciakiadványokat, majd azösszevonást bármelyik közleménynél lehet kezdeményezni a "Fejezetek, idézők átvétele ehheza közleményhez a kijelölt közleményekből" gombbal. Ekkor a megnyomott gombhoz tartozóközleményhez kerül át a többi kiválasztott közleménynél található fejezet/konferenciacikk.

A törlendő befoglaló művek halmazát kell meg jelölni (pipával) és a maradó közleménymelletti parancsgombot kell megnyomni. A fejezetek és az idézők a maradó műhöz kerülnekhozzárendelésre.