Megújult a repozitórium

Megújult a repozitórium

A PDF formátum megjelenik a képre kattintva!

SAGE Publications

SAGE Publications

A képre kattintva megtekinthető a felhívás PDF formátumban is!

ClinicalKey próbahozzáférés

ClinicalKey próbahozzáférés

A képre kattintva megtekinthető a felhívás PDF formátumban is!

Osmosis ingyenes próbahozzáférés

Osmosis ingyenes próbahozzáférés

A képre kattintva megtekinthető a felhívás PDF formátumban is!

Ingyenes hozzáférés - de Gruyter

Ingyenes hozzáférés - de Gruyter

Itt a lehetőség kipróbálni a de Gruyters oldalát!

Az egyetemi IP-címekkel elérhetővé válik április 30-ig az e-bookok megtekintése és letöltése!

A könyvek többségében társadalomtudományi, jogtudományi és gazdaságtudományi témákat ölelnek fel.

A könyvek listája IDE kattintva elérhető.

Az egyéb e-bookok listája IDE kattintva megtekinthető

Publikáció Támogatási Program

Használóképzés.jpgA Publikáció Támogatási Program célja az Egyetem oktatói és kutatói publikációs tevékenység támogatása, a minősített folyóiratban megjelenő szakcikkek, publikációk közlési díjának (APC) pénzügyi támogatásával.

A támogatás feltételei

 • A szerző (társszerzőség esetén az első vagy levelező szerző, a továbbiakban együttesen szerző) oktatói/kutatói munkaviszonyban vagy oktatásra/kutatásra irányuló megbízási szerződéses jogviszonyban vagy PhD hallgatói jogviszonyban áll a Széchenyi István Egyetemmel.
 • Csak tisztán Open Access típusú folyóiratban történő közlés Gold (arany) út támogatott (hibrid, predátor megjelentetés nem).
 • A szakcikket közlő folyóiratot indexeli a Scopus adatbázis, és a Scimago Q1-Q4 szerint rangsorolja.
 • A támogatást igénylő szerző neve mellett a Széchenyi István Egyetemen kívül más intézmény neve nem szerepel affiliációként a publikáción.
 • A szerző(k) Scopus profiljában a SZE affiliáció szerepel az első helyen.
 • Támogatás maximális összege max. 3.500 EUR (ÁFA-val) vagy ennek
  megfelelő összegű deviza, de egyedi (elnöki) elbírálással ennél
  magasabb összeg is kifizethető. Egyedi (elnöki) elbírálás kérelem
 •  A közlési díj számlájának leadása/feltöltése a kiállítást követő 15 napon belül történjen meg.

Támogatás igénylésének menete

A Publikáció Támogatási Program megvalósításában a Stratégiai Rangsor Bizottság és az Egyetemi Könyvtár és Levéltár (SZEEKL) nyújt támogatást.

I. Támogatási kérelem benyújtása, regisztráció

1. A támogatást kérő Egyetemi oktató/kutató a szakcikkre a Publikáció Támogatási kérelmet az https://lib.sze.hu/publikacio-tamogatas-igenyles űrlap kitöltésével indíthatja el. A támogatási kérelem benyújtható a szakcikk kiadó felé bírálatra beadást követően, vagy a közlésre befogadás után egyaránt. 

Amennyiben a közlési díj (APC) max. 3.500 EUR (ÁFA-val) (vagy ennek megfelelő összegű deviza)-nál magasabb és a támogatást kérő kérelmezi az egyedi (elnöki) elbírálást, kérjük kérvényezze azt az Egyedi (elnöki) elbírálás kérelem dokumentum kitöltésével.

2. A Stratégiai Rangsor Bizottság a támogatási kérelmet elbírálja (megvizsgálja a folyóiratra és a szerző(k)re vonatkozó feltételek teljesülését), melyet követően a SZEEKL a regisztrációról -azonosító számmal ellátott- értesítést küld az igénylőnek, valamint tájékoztatja a szerzőt a szükséges további tudnivalókról.

3. Amennyiben a támogatási feltételek nem teljesülnek, a SZEEKL segítséget nyújt az adott tudományterület minősített folyóiratainak kiválasztásában, a publikálás további lehetőségeiről, módjairól, esetleges veszélyeiről.

II. A közlési díj (APC) fizetésének menete

A kiadó általi megjelenésre befogadott és visszaigazolt, a Stratégiai Rangsor Bizottság által pozitív elbírálásban részesült szakcikk pénzügyi támogatása az alábbiak szerint valósul meg:

1. A szerző a kiadótól visszaigazolást kap a szakcikk közléséről.

2. A szerző kéri a közlési díj (APC) számláját az Egyetem nevére kiállítani.

A számla tulajdonságai

Széchenyi István Egyetem, 9026 Győr Egyetem tér 1.

Magyarországi adóalanyok által kiállított számlák esetében kötelező feltüntetni a Széchenyi István Egyetem csoportos adószámát: 17782294-5-08, és amennyiben mód van rá az egyetem adószámát: 19253079-4-08.

Külföldi EU-s adóalanyok által kiállított számlákra az egyetem közösségi adószámát kell feltüntetni: HU17782294, egyéb nem EU-s számlákra szintén az egyetem csoportos adószámát: 17782294-5-08 kérjük feltüntetni.

A számla összege

A támogatás összege a szakcikk igazolt közlési díj (APC) összege alapján kerül megállapításra (támogatás maximális összege 3.500 EUR (ÁFA-val) vagy ennek megfelelő összegű deviza, vagy egyedi (elnöki) elbírálással ennél magasabb összeg).

3. A közlési díj kifizetését a szerző az https://lib.sze.hu/publikacio-tamogatas-kozlesi-dij űrlapon keresztül kezdeményezi, az alábbi adatok, dokumentumok megadásával:

a) a Publikáció Támogatási Kérelem előzetes jóváhagyásakor kapott azonosító szám

b) egyedi (elnöki) elbírálásnál az erről szóló igazolás Egyedi (elnöki) elbírálás kérelem

c) a közlési díjról szóló számla,

d) az elfogadott publikáció végleges verziója,  

e) a megjelentetésről szóló kiadói igazolás,

f) előfinanszírozásnál a kifizetést igazoló banki utalásról szóló bizonylat.

4. Amennyiben a közlési díj számlájának kifizetéséhez az Egyetem által vállalt bírálati és kifizetési időintervallumnál (30 nap) kevesebb idő áll rendelkezésre, vagy csak kártyával történő kiegyenlítés lehetséges, a
szerző megelőlegezheti a közlési díj számlájának kifizetését. A megelőlegezett összeget az Egyetem átutalással téríti meg a szerzőnek a támogatás maximált összegéig, vagy az egyedi (elnöki) elbírálás során megállapított összeg ellenértékéig.


5. Amennyiben a közlési díj max. 3.500 EUR (ÁFA-val) (vagy ennek megfelelő összegű deviza)-nál magasabb és a szerző nem előlegezi meg a közlési díj kifizetését, javasoljuk két számla kiállítását, max. 3.500 EUR (ÁFA-val) (vagy ennek megfelelő összegű deviza) összegben, vagy az egyedi (elnöki) elbírálás során megállapított összegben az Egyetem nevére, felettes részt pedig a szerző nevére. Amennyiben a két számla kiállítása nem lehetséges a számla teljes összegét az Egyetem kifizeti a kiadó felé, ugyanakkor a szerző köteles a max. 3.500 EUR (ÁFA-val) feletti összeget vagy az egyedi (elnöki) elbírálás során megállapított összeg feletti összeget az Egyetem bankszámlájára utólagosan megtéríteni.

III. A támogatott szakcikk megjelenését követő teendők

A Publikáció Támogatásban részesült szerző köteles a támogatott szakcikk megjelenését követően a cikket 1 hónapon belül az MTMT-ban rögzíteni és a Scopus indexációt jelölni. Továbbá kérjük a publikaciok@sze.hu email címen ezt jelezni.

Amennyiben a szakcikk a megjelenést követően az MTMT-ban határidőn belül nem kerül feltöltésre, a szerző a következő tanulmányi félévben Publikáció Támogatási kérelmet nem nyújthat be, valamint az adott időszakra vonatkozó teljesítményértékelése során ez a tény is figyelembevételre kerül.

 

Egyéb szempontok

A Széchenyi István Egyetem a Publikáció Támogatási Programban támogatott szakcikkel a szerző/társszerző Tudományos Ösztöndíjra pályázatot nem nyújthat be.

Az Egyetem fenntartja a jogot, hogy Publikáció Támogatást a rendelkezésre álló keret kimerüléséig ítéljen meg.

Amennyiben kérdése merül fel, vegye fel a kapcsolatot a kollégákkal a publikaciok@sze.hu e-mail címen.

További hasznos kutatással, publikálással kapcsolatos információkat az alábbi oldalon talál!