PUBLIKÁCIÓ TÁMOGATÁSI KÉRELEM

(PUBLICATION GRANT APPLICATION)

A Széchenyi István Egyetem pénzügyi forrást biztosít az Egyetem publikációs tevékenység támogatására, melyet az alábbi űrlap kitöltésével igényelhet.

Feltételek: Publikáció Támogatási Program

Segítségpont: Kutatás és oktatás támogatás

Ha kérdése van, vegye fel a kapcsolatot az ügyintézővel a  publikaciok@sze.hu e-mail címen.

(Széchenyi István University provides financial resources to support the University’s publications activities, which can be requested by filling in the form below.

Conditions: Publication Support Program

Help: Support for Scientific Publication

If you have any questions, please contact the administrator at publikaciok@sze.hu.)

Oktató/Kutató/PhD hallgató neve (Name of Lecturer/Researcher/PhD student) * 
Születési dátuma (év/hónap/nap) (Date of birth (year/month/day)) * 
Anyja neve (Mother’s name) * 
Email-címe (E-mail address) * 
Szervezeti egység/Kar neve (Name of organizational unit/Faculty) * 
Tanszék/Doktori Iskola neve (Name of Department/Doctoral School) * 
Ön külföldi PhD hallgató? / Are you a PhD student of a foreign country? * 


Kérjük, csatolja tartózkodási engedélyének másolatát! / Please attach a copy of your Residence Permit!
Max. méret 250 MB
Közlemény adatai: (Details of the article / research paper:)
Szerző/(k) és affiliáció/(k) jelölése (Indicate author(s) and affiliation(s)) * 
pl: Minta Mihály: SZE; Próba Pál: BME e.g.: Minta Mihály: SZE; Próba Pál: BME
Cím (Title) * 
A publikálásra választott folyóirat adatai: (Details of the journal chosen for publication:)
Folyóirat címe (Journal title) * 
ISSN száma (ISSN number) * 
Kiadója (Publisher) * 
A közlési díj (Publication Fee)
A kiadó által megszabott összege (Amount set by the publisher) * 
A Publikáció Támogatási Program feltételeit megismertem és elfogadom. (I have read and accept the terms and conditions of the Publication Support Program.) * 
Az adatvédelmi tájékoztatót megismertem és elfogadom. (I have read and accept the privacy notice.) *