PUBLIKÁCIÓ TÁMOGATÁSI KÉRELEM

A Széchenyi István Egyetem pénzügyi forrást biztosít az Egyetem publikációs tevékenység támogatására, melyet az alábbi űrlap kitöltésével igényelhet.

Feltételek: Publikáció Támogatási Program

Segítségpont: Kutatás és oktatás támogatás

Ha kérdése van, vegye fel a kapcsolatot az ügyintézővel a  publikaciok@sze.hu e-mail címen.

Tisztelt Kérelmező!

Szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy a Publikáció Támogatási Program igénylésének átfutási ideje, az intézményi nyári munkafolyamatok és szabadságolások miatt jelentős mértékben meghosszabbodhat.

Az űrlap folyamatosan fogad válaszokat, azonban a 2024. július 26-a után beküldött űrlapok feldolgozása 2024. augusztus 26-ától fogja kezdetét venni. A meghosszabbodott várakozási időért, ezúton is szíves elnézését kérjük. A kiírásban is szereplő, az Egyetem által vállalt bírálati és kifizetési időintervallum (30 nap) várhatóan a fentebb jelölt naptól áll helyre. Amennyiben elengedhetetlen a közlési díj (APC) számla fizetési határidejének tartása, kérjük előlegezze meg az összeget a kiírásban foglaltaknak (II. A közlési díj (APC) fizetésének menete) megfelelően. Ezt követően pozitív elbírálás esetén az Egyetem az űrlap kitöltése során megadott számlaszámra visszatéríti a számlán szereplő végösszeget.

Kellemes nyarat, jó pihenést és tartalmas kikapcsolódást kívánunk!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

PUBLICATION GRANT APPLICATION

Széchenyi István University provides financial resources to support the University’s publications activities, which can be requested by filling in the form below.

Conditions: Publication Support Program

Help: Support for Scientific Publication

If you have any questions, please contact the administrator at publikaciok@sze.hu.

Dear Applicant!

We would like to draw your attention to the fact that the lead time for applying for the Publications Support Program may be significantly extended due to the institutional summer workflow and holidays.

The form will continue to accept responses, but forms submitted after 26 July 2024 will start processing from 26 August 2024. We apologise for the extended waiting time. The evaluation and payment time interval (30 days) undertaken by the Universtity, as stated in the call, is expected to be reinstated from the date indicated above. If it is essential to keep to the deadline for payment of the APC invoice, please advance the amount in accordance with the instructions in the call for applications (II. Procedure for payment of the publication fee (APC)). In the case of a positive decision, the University will reimburse the total amount of the invoice to the account number provided when filling in the form.

Have a nice summer, relax and enjoy your stay!

Oktató/Kutató/PhD hallgató neve (Name of Lecturer/Researcher/PhD student) * 
Születési dátuma (év/hónap/nap) (Date of birth (year/month/day)) * 
Anyja neve (Mother’s name) * 
Email-címe (E-mail address) * 
Szervezeti egység/Kar neve (Name of organizational unit/Faculty) * 
Tanszék/Doktori Iskola neve (Name of Department/Doctoral School) * 
Ön külföldi PhD hallgató? / Are you a PhD student of a foreign country? * 


Kérjük, csatolja tartózkodási engedélyének másolatát! / Please attach a copy of your Residence Permit!
Max. méret 250 MB
Közlemény adatai: (Details of the article / research paper:)
Szerző/(k) és affiliáció/(k) jelölése (Indicate author(s) and affiliation(s)) * 
pl: Minta Mihály: SZE; Próba Pál: BME e.g.: Minta Mihály: SZE; Próba Pál: BME
Cím (Title) * 
A publikálásra választott folyóirat adatai: (Details of the journal chosen for publication:)
Folyóirat címe (Journal title) * 
ISSN száma (ISSN number) * 
Kiadója (Publisher) * 
A közlési díj (Publication Fee)
A kiadó által megszabott összege (Amount set by the publisher) * 
A Publikáció Támogatási Program feltételeit megismertem és elfogadom. (I have read and accept the terms and conditions of the Publication Support Program.) * 
Az adatvédelmi tájékoztatót megismertem és elfogadom. (I have read and accept the privacy notice.) *