Az adatkezelő a megadott adatokat az Könyvtárközi Kölcsönzés Szolgáltatáshoz kitöltött kéréshez kéri. Az adatkezelés időtartama – a cél megvalósulásáig tart. Az adatok tárolása egyéb tevékenységtől elkülönítetten történik – a kezeléshez használt valamennyi eszköz tekintetében megvalósul az illetéktelen hozzáférés elleni védelem.


Tisztelt Könyvtárhasználó,

Az alábbi űrlap kitöltésével igényelheti az állományunkban nem szereplő dokumentum(ok) könyvtárközi kérését. 

A szolgáltatás sikeres teljesítése érdekében kérjük a kérőlap minél pontosabb és részletesebb kitöltését!
A szolgáltatást csak beiratkozott olvasók vehetik igénybe.


Kérjük, hogy mielőtt igénybe veszik a könytárközi szolgáltatást bizonyosodjanak meg arról , hogy a kért dokumentum(ok) nem találhatóak meg az Egyetemi Könyvtár állományában. A katalógusunkat megtalálják a honlapunkon a Katalógus/SZE Központi könyvtár menüpont alatt.

Ön neve: * 
Ön e-mail címe: * 
Ahova az értesítést küldhetjük.
Ön telefonszáma  
Kártyaszám:(Hallgatói, Öregdiák, Alkalmazotti, Külsős olvasó kártyaszám) * 
A kért dokumentum adatai
A dokumentum szerzője * 
A dokumentum címe * 
Kiadás helye  
Kiadó  
Kiadás éve * 
Kiadás jelzés  
pl. 3. kiad.
Folyóirat cím az év, évfolyam és a szám:  
pl.: Magyar Jog 2013. 27.évfolyam 5. sz.
Oldalszám  
ISBN  
Honnan kéri a teljesítést? * Amennyiben nem lehet eredetiben elérni a dokumentumot, az alábbi formában szeretném megkapni:  


Hová kéri a teljesítést? * 


Megjegyzés  
Kérjük, itt jelezze, ha sürgős a dokumentum beszerzése!