Letöltésvezérlő

XXV. Apáczai-napok tanulmánykötet 2021

A múltból táplálkozó jövő – hagyomány és fejlődés

XXV. Apáczai-napok Tudományos Konferencia tanulmánykötete


2021. november 04.


Szerkesztők:

Makkos Anikó

Kecskés Petra

Boldizsár Boglárka


A kiadásért felel:

Pongrácz Attila

a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar dékánja


Lektorok:

Boldizsár Boglárka

Bugovics Zoltán

Buics László

Csapóné Horváth Andrea

Csendesné Cseri Kinga

Csenger Lajos Antalné

Csizmadia Zoltán

Dőryné Zábrádi Orsolya

Dusek Tamás

Görcsné Muzsai Viktória

Gróz Andrea

Halbritter András Albert

Helen Sherwin

Horváth Csaba Sándor

Horváth Nóra

Kazinczy Eszter

Kecskés Petra

Keller Veronika

Kovácsné Tóth Ágnes

Kóbor Krisztina

Kövecsesné Gősi Viktória

Kurucz Anikó

Kurucz Attila

Lampert Bálint

Lanczendorfer Zsuzsanna

Makkos Anikó

Mészáros Attila

Nagy Tamás

Nádai Julianna

Pápai Bernadett Éva

Petzné Tóth Szilvia

Pongrácz Attila

Reider József

Ritter Andrea

Sipos Judit

Sütő Csaba András

Szabóné Pongrácz Petra

Szőke Júlia

Tóth Péter

Varga Balázs

Vehrer Adél

Verebélyi Gabriella


Korrektorok:

Boldizsár Boglárka

Kecskés Petra

Makkos Anikó

Verebélyi Gabriella


ISBN:

978-963-7287-32-9


Kiadó:

Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar


Tartalomjegyzék

Teljes tanulmánykötet letölthető ide kattintva.


1. EMBERIERŐFORRÁS-FEJLESZTÉS ÉS TANÁCSADÁS


Horváth Patrícia – Pongrácz Attila
A lean módszertan alkalmazásának lehetőségei irodai környezetben

Rákosi Szabolcs – Pongrácz Attila
Science centerek tevékenységeinek vonzáskörzete és területfejlesztési hatásai

Tóth-Nagy Csaba – Kulcsár Nárcisz
TRL – Az Embersuttogó Ló, ló asszisztálta képzésekben alkalmazott kapcsolatértékelő módszer


2. TERMÉSZETTUDOMÁNYOK


Kallós Gábor
Hogyan találhatja meg szerepét a matematikatörténet a tudománytörténet oktatásában?

Szabó Péter
Linnétől de Chardin-ig – egy pályázat tapasztalatai

Tóth Attila
A geometriai megoldások új szerepe a gyakorlati példákban


3. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY, FILOZÓFIA I. – II.


Bihari Péter
A rendezőelvek és a logikai szintek

Eged Alice
Célpontban a Götze-fivérek Adalékok a nemzetiszocialista Németország jogalkotásához

Homor Péter
Csősziskolától a technikumig. Alsó- és középfokú erdészeti szakoktatás Magyarországon 1883–1950 között

Horváth Nóra
A spirál motívumának feltűnései Frenák Pál művészetében

Kmeczkó Szilárd
A táj és a kocsma. Megjegyzések Talamon Alfonz posztumusz művének fikciós világához

Pápai Fruzsina Menta – Pápai Bernadett Éva – Erős Erika
A győri Napóleon-ház jövője: Javaslat az épület örökség alapú fejlesztéséhez

Szoboszlai-Kiss Katalin
Migráció a fényes athéni demokrácia korában

Varga Balázs
A Trianon utáni (1922-1923-as) határkiigazítások tálalása a korabeli országos sajtóban


4. KÖZÖSSÉG ÉS ÉRTÉK I. – II.


Berek Sándor
Cigány/roma reprezentációk Magyarországon a Vasárnapi Ujságban az 1890-es évek végén

Huszka Péter – Huszka Fanni Dorina
Tények és gondolatok a Covid–19 járvány harmadik hullámának közösségi, gazdasági és egészségügyi vonatkozásairól

Lanczendorfer Zsuzsanna
Tízéves a Kulturális mediáció mesterszakunk

Makkos Anikó
A népmese mint hagyomány értelmezése, tudásmegőrző és -átadó szerepének vizsgálata

Paál Zsuzsánna
Inspiráló tárgyak. A győri Fruhmann-kályhagyűjtemény kultúraközvetítő modellje

Pápai Emese
Schima A. Bandi győri Hősök díszkútjának terve

Zsirai Dóra
A közművelődési-közösségi részvétel és a forprofit jellegű kulturális fogyasztás folyamatainak összefüggései


5. GYÓGYPEDAGÓGIA, LOGOPÉDIA


Fazekasné Fenyvesi Margit
Olvasástanítás fonomimikával

Szabóné Pongrácz Petra
Szegregált oktatáson át vezető életutak

Varga Szabolcs
A szupervízió mint a (gyógy)pedagógusi önreflexió egyik lehetséges eszköze


6. KOMMUNIKÁCIÓ, NYELVTUDOMÁNY


Dőryné Zábrádi Orsolya – Vass Éva Tünde
A pandémia hatása a helyesírási készség alakulására – első évfolyamos tanító és gyógypedagógus hallgatók kompetenciájának összehasonlítása

Görcsné Muzsai Viktória
Egy antológia margójára. 20 év – 50 tanulmány: kutatási keretek és témák, módszertan és eredmények

Csapóné Horváth Andrea
A kommunikáció jelentőségéről a rekreáció mesterképzésben

Mátyás Judit
A Steve Jobs-siker titka. Történetmesélés a marketingkommunikációban


7. NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK


Azin Sharirlou – Benkei-Kovács Balázs
Organizational culture and work-based learning in Japanese, German, and American multinational companies

Bakhyt Aubakirova
Trilingual education in Kazakhstani Higher Education: from the theory to the empirical research

Imre Gabriella – Remsei Sándor
Lehet-e India az új Kína?

Lakosy Dóra – Szőke Júlia
Nemzeti és szervezeti kultúrák összefüggései


8. SZOCIOLÓGIA, SZOCIÁLIS TANULMÁNYOK, KÖZÖSSÉGSZERVEZÉS- ÉS FEJLESZTÉS


Boldizsár Boglárka – Csendesné Cseri Kinga
A Covid–19 koronavírus járványhelyzet értékelméleti és interpretációs vonatkozásainak vizsgálata győri egyetemisták körében

Gaálné Szabó Edith
Családon belüli idősgondozás problémái változó világunkban

Szirmai Éva
A Szabad Egyetemtől a #freeuniversity-ig. Hallgatói és oktatói aktivitás az offline és online térben

Tóth Péter – Kovács Szilvia
Lakóhelyi elégedettség és életminőség kapcsolata Győr városrészeiben


9. PEDAGÓGIA, NEVELÉSTUDOMÁNY I.


Baloghné Vincze Katalin
A hit- és erkölcstanoktatásban rejlő sajátos pozitív pedagógiai lehetőségek a hittankönyvi feladatok tükrében

Czabaji Horváth Attila 
A szeretet pedagógiája a háború embertelenségében

Czeglédi Sándor
„Ha Széchenyi nincs, őt illeti a legnagyobb magyar titulusa.” Fáy András egyház- és oktatáspolitikai nézetei

Kőnigh-Görög Dóra – Bárdi Árpád – Gyimóthy Gergely
Több mint tábor, szülői nézet

Pálkuti Anikó
A Regula Benedicti és a Z-generáció

Vörösházi Györgyné
A mesék világa napjainkban – meseolvasási szokások a családban


10. PEDAGÓGIA, NEVELÉSTUDOMÁNY II.


Joó Anikó
A lezárás alatti online oktatás tapasztalatai a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen

Kertész Tamás
Játékos-konstruktivista-mozgásalapú matematikatanulás

Konczos Csaba – Pápai Zsófia – Kertész Tamás – Liszkai Zsuzsanna – Szakály Zsolt
Fittebbek-e a tanulók a NETFIT mérések bevezetése óta? A NETFIT mérések országos eredményeinek összehasonlító elemzése

Kórus Péter – Pintér Klára
Hagyomány és fejlődés a matematikatanításban – a múltból táplálkozó matematikafeladatok

Mészáros Attila
A Riemann–Thomann modell pedagógiai kommunikációs vetülete

Bagota Mónika – Pintér Marianna Ilona –Kulman Katalin – Ökördi Réka
Félreértés vagy megértés?

Petzné Tóth Szilvia – Reider József
Digitális kompetencia fejlesztése Bee-bot robotokkal


11. PEDAGÓGIA, NEVELÉSTUDOMÁNY III.


Helen Sherwin
CLIL in Hungarian bilingual schools: Problems and solutions

Horváth Dorottya
Az égig érő fa tetején. A mesék és a személyiség kapcsolódási pontjainak elemzése

Lőrincz Ildikó – Lampert Bálint – Kövecsesné Gősi Viktória – Wojnesitz, Alexandra
A helyidentitás vizsgálata öröm-bánat térképpel magyarországi és ausztriai iskolások körében

Koós Ildikó – Zsiray Barbara
A szövegalkotási képesség fejlesztése Sztorikocka segítségével 9–10 év közötti korosztályban

Kurucz Anikó
Az irodalomértelmezés mediális aspektusai a kortárs gyerekirodalom-kutatásban

Márkus Éva – Svraka Bernadett
A német célnyelvi fejlesztés támogatásának lehetősége a papírszínház pedagógiai alkalmazásával. Felmérés német nemzetiségi óvodapedagógusok körében


12. DIASZPÓRA ONLINE SZEKCIÓ


Kaszalik Zita
A köznevelés reagálása a 21. század kihívásaira az Erasmus+ és a Határtalanul! programon keresztül

Körmendi Mária
A babák és plüssök szerepe a gyermeki lélek fejlődésében és a tanulásban

Kövecsesné Gősi Viktória
Kreatív módszertani megoldások Kamishibai Papírszínházzal

Patai Mercédesz
Gamifikáció a nyelvoktatásban: Virtuális kincskereső játék Magyarországon

Almappák

Vissza ..
Vissza

Az aktuális mappa elemei

Apáczai Napok 2021 - teljes tanulmánykötet
Feltöltve: 2022. július 11. 14:26:26
Módosítva: 2022. augusztus 15. 10:57:07
File méret: 13,96 MB
Letöltve: 252 alkalommal